Komende weken zijn we als club weer actief met allerlei acties.
1. Grote clubactie
Onze jeugdleden zijn inmiddels weer op pad om de loten van de Grote Clubactie te verkopen.
Van elk lot komt 80 % ten goede aan onze vereniging. Met de opbrengst kunnen we ook dit jaar weer leuke activiteiten organiseren voor onze allerjongste leden. Steunt u onze jeugd? Alvast bedankt!

2. Rabo Clubsupport
Ook dit jaar krijgen de leden van de Rabobank om te stemmen op hub favoriete clubs en verenigingen. Uw stem is voor ons belangrijk! Des te meer stemmen we krijgen des te groter de bijdrage van de Rabobank aan onze club. Vanaf 27 september krijgen alle Rabobank-leden weer alle informatie toegestuurd door de Rabobank.

  HOOFDSPONSOR   STERSPONSOR
az drotech