Update 13 november:

Beste sportvrienden,

De afgelopen dagen is er veel te doen geweest en overleg gepleegd over de nieuwe, aangescherpte coronamaatregelen. Deze hebben uiteraard nogal wat impact op ons gezamenlijk doel, namelijk samenkomen en samen sporten.

Op basis van de landelijke richtlijnen en besprekingen tussen voetbalverenigingen in Horst aan de Maas en de gemeente zijn we tot de volgende maatregelen gekomen.

De maatregelen per 13-11-2021:

• Het sportpark is alleen toegankelijk voor sporters en voor alle personen die functioneel noodzakelijk zijn voor de wedstrijden, zoals scheidsrechters, trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, vrijwilligers en strikt noodzakelijke rij-ouders. Toeschouwers zijn helaas niet welkom.

• Geef elkaar de ruimte, houd 1,5 meter afstand waar dat kan

• Personen van 18 jaar en ouder* hebben een coronatoegangsbewijs (CTB) nodig om toegang te krijgen tot:

  1. Kantine en terras
  2. Kleedlokalen
  3. Toiletbezoek

• Meld je in de kantine voor controle en toegang

• De kantine is tot maximaal 20:00 uur geopend

*Volgens de KNVB is er een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage en alle vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen.

Als vereniging kunnen we vanzelfsprekend niet boven wet- en regelgeving staan. We hebben overleg met de andere voetbalverenigingen in Horst aan de Maas en de gemeente om te kijken hoe we de maatregelen in de praktijk kunnen brengen en waarbij we iedereen de mogelijkheid geven om te sporten en te genieten als supporter.

Met sportieve groet,

Bestuur SV Kronenberg

  HOOFDSPONSOR   STERSPONSOR
az drotech