De jeugdafdeling van de afdeling voetbal heeft ongeveer 85 jeugdleden. Deze jeugdleden zijn verdeeld over 10 jeugdteams, verdeeld over F (de jongste jeugd vanaf 5 ½ jaar) tot A (de oudste jeugd, tot 19 jaar).

De vereniging spant zich in om in het jeugdvoetbal te zorgen voor een goede opleiding en begeleiding van de speler / speelster, waarbij elke speler / speelster even belangrijk is en zo veel mogelijk plezier moet kunnen beleven aan de voetbalsport. Tevens streven we ernaar dat elke speler / speelster zoveel mogelijk in een team staat welk past bij zijn / haar spelniveau. In de praktijk betekent dit dat spelers / speelsters niet altijd bij leeftijd genoten en/of vriendjes ingedeeld staan.

Naast wedstrijden worden er diverse nevenactiviteiten georganiseerd. Deelnemen hieraan is niet verplicht, doch wel wenselijk, b.v. zaalvoetbal, winteractiviteiten, kamp, toernooien en kantinespelen.

Om dit alles mogelijk te maken zal ook de jeugdspeler een bijdrage moeten leveren. Dit betekent onder meer het volgende:

 • Op tijd zijn bij de trainingen en wedstrijden. Bij verhindering voor training op tijd afmelden bij een van de trainers. Bij verhindering voor wedstrijden op tijd afmelden bij de leid(st)ers.
 • Regelmatig en met inzet trainen.
 • Zorg voor het in goede staat verkeren van het tenue en de voetbalschoenen.
 • Schoenen met vaste noppen zijn het beste voor je voeten. (zeker tot 12 jaar)
 • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht (Ook bij de F-groep).
 • De aanwijzingen van de leiders en trainers opvolgen.
 • Het veld en de gebouwen netjes houden. Dit houdt in dat onder andere de kleedlokalen na een wedstrijd of training door jeugdspelers gepoetst worden.
 • Zuinig zijn op de ballen en andere materialen.
 • Gedraag je correct tegen je medespelers, tegenspelers, scheidsrechters, enz.
 • Douchen is verplicht na training en wedstrijd. I.v.m. hygiëne zijn badslippers verplicht !!!
 • Doe kettinkjes, horloge,ringen, e.d. af.
 • Laat de trainer en leider weten als je nog meer aan sport doet. Dan kan hij er rekening mee houden.
 • Heb je wensen, een idee of problemen, praat er over met je leider of trainer. Helpt dat niet, dan kun je contact opnemen met de jeugdcommissie.
 • Voor roken en voor het gebruik van alcohol geldt, dat dit voor geen enkele jeugdspeler is toegestaan tijdens training of wedstrijd en nooit in het kleedlokaal.
 • Het wedstrijdtenue bestaat uit een oranjeshirt, witte broek en oranje lange sokken. Een eventuele sliding broek moet ook wit zijn (zelfde kleur als broek). Indien een jeugdteam speelt in gesponsorde shirts is aanschaf van een eigen shirt niet nodig. Alle jeugdteams hebben in dit seizoen een shirt sponsor of een shirt van de vereniging. Dit betekent dat aanschaf van een eigen shirt/tenue niet nodig is. Speel met het shirt in de broek en niet met afgezakte kousen.
 • Voor vervoer naar uitwedstrijden wordt door de leid(st)ers een rijschema gemaakt. Om berichten door te geven, bijvoorbeeld afgelastingen, wordt tevens een telefoonketting gemaakt. Telefoonketting en rijschema ontvangt u aan het begin van de competitie.(aug-sept en feb-maart)
 • Het vertrekpunt bij uitwedstrijden is \'het bordje\' bij de kerk in Kronenberg. Voor de combinatie teams met Sparta\'18 (A, B en C-teams) wordt dit onderling afgesproken.
 • De A-, B- en C- junioren spelen in combinatie teams met Sparta\'18.
 • In het algemeen zullen nieuwe F-spelers eerst bijna een half jaar mee trainen alvorens (regelmatige) deelname aan wedstrijden mogelijk is. Het eerste halfjaar is het lidmaatschap gratis.
 • Een voetbalseizoen loopt ongeveer van augustus tot juni.
 • Publicaties worden in het algemeen in het Klökske en op de site geplaatst. Hierbij geldt dat de site de meest actuele informatie zal bevatten, denk hierbij aan afgelastingen en/of wijzigingen.

Telefoonketting
Door de leiders wordt bij aanvang van het seizoen een telefoonlijst gemaakt. Deze wordt gebruikt om berichten door te geven, zoals bijvoorbeeld afgelastingen. Zorg dat de telefoonlijst zich in de buurt van de telefoon bevindt, zodat ook huisgenoten het bericht kunnen doorbellen.

Vervoer naar wedstrijden
Voor het vervoer naar wedstrijden die vanwege de afstand niet per fiets bezocht kunnen worden, wordt een beroep gedaan op de ouders. Alle ouders ontvangen aan het begin van de najaars- en voorjaarsreeks van de leiders van het team een rijschema. In dit schema wordt aangegeven wanneer de ouders geacht worden te rijden. Is men onverhoopt verhinderd, gelieve dan te ruilen met een andere ouder of voor vervangend vervoer te zorgen. Geef wijzigingen a.u.b. wel door aan een van de leiders. De rijdende ouders / chauffeurs zijn / blijven verantwoordelijk voor een veilig vervoer!! Ouders die niet in bezit zijn van een auto kan een bijdrage in de vervoerskosten gevraagd worden.

Afgelastingen
Afgelastingen van trainingen of wedstrijden (vanwege slecht weer of buitengewone omstandigheden) worden in het algemeen via de telefoonketting doorgegeven. Deze ketting geldt niet bij algehele afgelastingen. Indien er sprake is van een algehele afgelasting van wedstrijden door de KNVB, wordt van de afgelasting melding gemaakt via teletekst. De Kronenbergse jeugdteams vallen onder district Zuid 2.