VC Athos 4 - Set Point 2 : 2 – 2 (19-25, 25-22, 24-26, 25-21).