Accretos 4 - Set Point 1 : 3 - 1 (25-21, 16-25, 26-24, 25-19).