Set Point 1 - Revoc/VCB 1 : 3 - 1 (25-18, 25-17, 25-19, 23-25).