Set Point 1 - Accretos 4 : 0 - 4 (15-25, 16-25, 15-25, 22-25).