: Set Point – VC Athos : 2 – 3 (9-25, 23-25, 25-10, 25-22, 12-15).