Accretos 4 – Set Point 1 : 1 – 3 (14-25, 25-22, 22-25, 21-25).