Tupos 1 – Set Point 1 : 2 – 2 (18-25, 25-19, 17-25, 25-18).