Activiteiten jeugd

Periode Activiteit
juli/begin augustus

bekendmaking teamindeling spelers, trainingstijden, trainers/leiders

laatste week bouwvak vakantie Jako voetbalweek
vanaf begin augustus aanvang trainingen
begin september bekerwedstrijden
begin september aanvang (najaars)competitie
begin december – half februari

winterstop activiteiten (WSA)
Zaalvoetbal zaterdag ochtend

februari vervolg  (voorjaars)competitie
eind mei  einde competitie
Laatste thuiswedstrijd Super Saturday
mei – juni deelname diverse toernooien
mei – juni  slottraining, ouder-kind training
vanaf ongeveer Pinksteren  zomerstop tot begin augustus

Na de zomer start de Grote Clubactie. Hier doen alle jeugdleden aan mee om de clubkas te spekken.

Aan/Afmelding lidmaatschap

Nieuwe leden kunnen uitsluitend aangemeld worden bij de secretaris (Stork Vermeulen) middels een aanmeldingsformulier. Het aanmeldformulier is te vinden op de (vernieuwde) website van SV Kronenberg.

Afmelden kan alleen middels een afmeld formulier bij de secretaris.

Bij afmeldingen op of na 1 juni wordt de KNVB afdracht in rekening gebracht.

 

Kledingvoorschriften

Oranje shirt, deze krijgen de spelers van SV Kronenberg en blijft eigendom van de club.

 

Zelf aanschaffen:

Witte broek, oranje voetbalsokken, voetbalschoenen en scheenbeschermers (deze zijn verplicht voor alle spelers).

 

Jeugdreglement:

De vereniging spant zich in om in het jeugdvoetbal te zorgen voor een goede opleiding en begeleiding van de speler, waarbij elke speler even belangrijk is en zo veel mogelijk plezier moet kunnen beleven aan de voetbalsport. Tevens streven we ernaar dat elke speler  zoveel mogelijk in een team staat welk past bij zijn / haar spelniveau. In de praktijk kan dat betekenen dat spelers niet altijd bij leeftijd genoten en/of vriendjes ingedeeld staan.

Naast wedstrijden worden er diverse nevenactiviteiten georganiseerd. Deelnemen hieraan is niet verplicht, doch wel zéér wenselijk, b.v. zaalvoetbal, winteractiviteiten en toernooien.

Om dit alles mogelijk te maken zal ook de jeugdspeler een bijdrage moeten leveren. Dit betekent onder meer het volgende:

 • Op tijd zijn bij de trainingen en wedstrijden. Bij verhindering voor training op tijd afmelden bij een van de trainers. Bij verhindering voor wedstrijden op tijd afmelden bij de leiders.
 • Regelmatig én met inzet trainen.
 • Zorg voor het in goede staat verkeren van het tenue en de voetbalschoenen.
 • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht .
 • De aanwijzingen van de leiders en trainers opvolgen.
 • Het veld en de gebouwen netjes houden. Dit houdt in dat onder andere de kleedlokalen na een wedstrijd of training door jeugdspelers gepoetst worden.
 • Zuinig zijn op de ballen en andere materialen.
 • Gedraag je correct tegen je medespelers, tegenspelers, scheidsrechters, enz.
 • Douchen is verplicht na training en wedstrijd. I.v.m. hygiëne zijn badslippers verplicht !!!
 • Doe kettinkjes, horloge, ringen, e.d. af.
 • Heb je wensen, een idee of problemen, praat er over met je leider of trainer. Helpt dat niet, dan kun je contact opnemen met de jeugdcommissie.
 • Voor roken en voor het gebruik van alcohol geldt, dat dit voor geen enkele jeugdspeler is toegestaan tijdens training of wedstrijd en nooit in het kleedlokaal.
 • Het vertrekpunt bij uitwedstrijden is de kerk in Kronenberg. Voor de combinatie teams met Sparta '18 wordt dit onderling afgesproken.
 • Vanaf de JO-12 spelen de junioren in combinatie teams met Sparta '18.
 • In het algemeen zullen nieuwe (mini) pupillen, JO-9, JO-10 en JO-11 eerst bijna een half jaar mee trainen alvorens (regelmatige) deelname aan wedstrijden mogelijk is. Het eerste halfjaar is het lidmaatschap gratis.
 • Publicaties worden in het algemeen in het Klökske en op de site geplaatst. Hierbij geldt dat de site de meest actuele informatie zal bevatten, denk hierbij aan afgelastingen en/of wijzigingen.

 

Rol ouders:

Vervoer naar wedstrijden
Voor het vervoer naar wedstrijden wordt een beroep gedaan op de ouders. Alle ouders ontvangen aan het begin van de najaars- en voorjaarsreeks van de leiders een rij-, was-, en kantineschema. In dit schema wordt aangegeven wanneer de ouders geacht worden te rijden, shirts te wassen en kantinedienst te draaien. Is men onverhoopt verhinderd, gelieve dan te ruilen met een andere ouder. De rijdende ouders / chauffeurs zijn / blijven verantwoordelijk voor een veilig vervoer! Ouders die niet in bezit zijn van een auto kan een bijdrage in de vervoerskosten gevraagd worden.

 

Kantinedienst

Elke ouder wordt één of meerdere keren ingepland om mee te helpen in de kantine. Meestal van 9:00-13:00 uur tijdens de thuiswedstrijden. Het schema wordt gemaakt aan het begin van het seizoen.

 

Wassen shirts

Elke jeugdspeler heeft in het seizoen één of meerdere keren de taak om de voetbalshirts te wassen. Het schema wordt gemaakt aan het begin van het seizoen.

 

Wij zijn een waardevolle club

Om te benadrukken dat de vereniging veel waarde hecht aan normen en waarden en dit ook uit gedragen wil zien door de leden, ondersteunt SV Kronenberg  de initiatieven  van ‘de waardevolle club’  gedragsconvenant. De deelnemende verenigingen hebben hierin afgesproken om respectvol met tegenstanders, scheidsrechters en medespelers om te gaan en de vastgelegde regels op een juiste wijze na te leven. Ook ouders en  toeschouwers worden geacht deze initiatieven te ondersteunen en als zodanig bijvoorbeeld commentaar op beslissingen van scheidsrechters achterwege te laten.

Als iedereen hieraan meewerkt kunnen wij zeggen “Wij zijn een waarde volle club”.

 

Verzekering

Ieder betalend lid van de SV Kronenberg is automatisch lid van de KNVB en zijn dan aanvullend W.A. verzekerd tegen ongevallen van, naar en tijdens verenigingsactiviteiten, inclusief uitstapjes en toernooien. In voorkomende gevallen kan hierop een beroep gedaan worden via onze secretaris.

Disclaimer: Ten gevolge van wijzigingen door de KNVB kan dit in de toekomst anders zijn.

  HOOFDSPONSOR   STERSPONSOR
az drotech