Zoals gebruikelijk kan Set Point ook nog altijd nieuwe leden gebruiken. Zowel voor de dames recreanten als voor de heren recreanten.

Als je denkt "daar zou ik ook wel eens kennis mee willen maken", meld je dan aan middels onderstaand opgaveformulier. Klik op het formulier om het te downloaden, vul het in en stuur of breng het naar het adres onder op het formulier. Voor nieuwe leden die kennis willen maken geldt dat ze de eerste 4 trainingen gratis mee mogen doen. Dat biedt een goede gelegenheid om te ervaren wat je er zelf van vindt.

Voor meer info is het ook mogelijk eerst een email te sturen. Klik daartoe op email adres afdeling volleybal.

 

Opgaveformulier leden afdeling volleybal