Set Point 2 - Revoc/VCB 3 : 4 - 0 (25-18, 25-11, 27-25, 25-15).