Accretos 4 - Set Point 1 : 3 - 1 (25-18, 25-21, 19-25, 26-24).