De voetbalvereniging werd opgericht op 25 juni 1932. Hiervoor bestond er al ca. 5 jaar een \"wilde voetbalclub\", die onder de naam ORANJE van tijd tot tijd activiteiten ondernam. Ook toen was het clubtenue al oranje/wit.

De 1e voorzitter was Thom Mennen en 1e secretaris werd Jan Kurvers. De naam van de voetbalclub was toentertijd RKVV Kronenberg.

Na de oorlog werd een nieuw bestuur gekozen: J. Kurvers (voorzitter), W. Philipsen, H. Sijbers, P. Huys en H. Bolderdijk.

In 1954 kwam W. Janssen in het bestuur.

Op 23 okt. 1955 werd het nieuwe terrein in gebruik genomen.

In 1958 werd pastoor Naus de geestelijk-adviseur.

In 1963 werd weer een nieuw bestuur gekozen met o.a. W. Janssen (voorzitter), P. Aerts (secretaris), A. v.d. Hulst en J. Billekens.

Op zondag 14 augustus 1966 werd het huidige sportpark met veel feestvertoon in gebruik genomen.

Op 26 aug. 1971 werd een speciale vergadering belegd van de drie Kronenbergse verenigingen (voetbal-volleybal-beugelen) en na stemming was de fusie een feit. Zo ontstond \"SPORTVERENIGING KRONENBERG \". Opmerkelijk is dat J. Kurvers en ook W. Janssen zeer lange tijd een bestuurlijke functie hebben vervuld. J. Kurvers is zelfs 22 jaar voorzitter geweest, terwijl hij ook nog eens 26 jaar als scheidsrechter in touw is geweest. Ook W. Janssen heeft zich in het verleden zeer verdienstelijk gemaakt, naast bestuurslid verder ook o.a. tot 2003 als jeugdleider.

De jeugdafdeling werd opgericht op 28 augustus 1963 onder de naam RKVV Kronenberg. Het eerste jeugdbestuur bestond uit: A. Kurvers (voorzitter), J. Trines (secretaris), P. Droog en Chr. Nellen (bestuursleden) en toezichthoudend lid : P. Aerts. Het ledenaantal was 30.

  HOOFDSPONSOR   STERSPONSOR
az drotech