Zoals veel verenigingen hebben wij als kleine vereniging ook de inzet van vrijwilligers nodig om de exploitatie de vereniging rond te krijgen. We verwachten van onze leden dat ze naast het sporten ook een of meerdere vrijwilligerstaken per seizoen uitvoeren.

Jeugd

Voor onze jeugdleden betekent dit dat de ouders gevraagd worden om een keer een kantine dienst te draaien en bij uitwedstrijden mee te rijden. De jeugdleden zelf gaan elk najaar op pad om de loten van de grote clubactie te verkopen.

Senioren

Van de seniorenleden wordt verwacht dat ze kadertaken op zich nemen, leider of trainer van de jongste leden. Daarnaast dient elk seniorenlid een extra vrijwilligerstaak uit te voeren, of een poortwachtersdienst bij de Peelbergen of het ophalen van oud papier. Voor het ‘werken’ bij de Peelbergen worden alle leden ouder dan 16 jaar ingevoerd in Roosterplaats. Via dit programma kunnen de leden hun eigen ‘diensten’ invullen.

Vooral deze laatste 2 taken zijn belangrijk voor de vereniging omdat deze extra geld genereren. De overige taken zijn nodig om de jongste leden met plezier te laten sporten. Daarnaast zullen incidenteel taken uitgevoerd moeten worden waarbij we de hulp inroepen van onze leden.

Als we samen de schouders eronder zetten, kunnen we nog lang met veel plezier blijven sporten in Kronenberg.

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!!!

  HOOFDSPONSOR   STERSPONSOR
az drotech