Zoals veel verenigingen hebben wij als kleine vereniging ook de inzet van vrijwilligers nodig om de exploitatie de vereniging rond te krijgen. We verwachten van onze leden dat ze naast het sporten ook een of meerdere vrijwilligerstaken per seizoen uitvoeren.

Van de seniorenleden wordt verwacht dat ze kadertaken op zich nemen, leider of trainer van de jongste leden. Daarnaast dient elk seniorenlid een extra vrijwilligerstaak uit te voeren of het ophalen van oud papier.

Als we samen de schouders eronder zetten, kunnen we nog lang met veel plezier blijven sporten in Kronenberg.

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!!!

  HOOFDSPONSOR   STERSPONSOR
az drotech