SV Kronenberg is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar leden, vrijwilligers en medewerkers. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop SV Kronenberg persoonsgegevens verwerkt. Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, medewerkers, gebruikers van apps en bezoekers van de website www.svkronenberg.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt SV Kronenberg zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Privacy Policy is bekeken door de Stichting AVG en zij heeft aan SV Kronenberg hiervoor een zelf-verklaring afgegeven.

De volledige privacy verklaring is hier te vinden.

Het toestemmingsformulier AVG is hier te vinden.

  HOOFDSPONSOR   STERSPONSOR
az drotech