SV Kronenberg wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

Wat verstaan we onder waarden, normen en Fair Play?

  • Waarde: een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven; het geldt als een richtsnoer voor het handelen.
  • Norm: een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen.
  • Fair Play: eerlijk spelen (je speelt volgens de gemaakte afspraken om de sport die je beoefent, voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden).

Waardering

Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van kantinemedewerker tot commissielid. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk om oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!

Waar draait het om?

Ieder weekend worden er vele wedstrijden gespeeld. Veel zaken gaan – vooral dankzij de inzet van voetballers en andere betrokkenen – naar behoren. Sport wordt daar beoefend zoals de bedoeling van het spel is. Toch gebeuren er soms rondom de voetbalvelden dingen die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als pesten, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie en zinloos geweld.

"De sportvereniging is een afspiegeling van de maatschappij" mag niet de dooddoener zijn waarmee "begrip" gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel !

Meer informatie over de gedragsregels!

  HOOFDSPONSOR   STERSPONSOR
az drotech